مقاله : من هم تازه Php را شروع کردم ولی مشکل دارم

Iauksh

Iauksh

Iauksh

Iauksh

Iauksh
سلام،

چند مرحله برای رفع مشکل شما وجود داره:
1- بفهمی فایل php.ini کجاست
2- خط register_globals رو پیدا کنی
3- مقدارش رو به on یا 1 تغییر بدی
4- فایل رو ذخیره کنی
5- سیستم رو restart کنی

برای مرحلهء یک هم از دستور phpinfo(); استفاده کن

موفق باشید، امید