مقاله : نیاز به php_mssql.dll

Iauksh
سلام
اگر فایل php_mssql.dll را دارید به من هم بدین!

Iauksh
ای php کارهای خسیس (در دادن اطلاعات) خودم پیداش کردم!
اصلا فکر نمی کردم این قدر بی معرفت باشین :cry: