مقاله : دریافت پارامتر

Iauksh
سلام

من کد مربوط به دریافت پارامتر در php را نیاز دارم

متشکرم

Iauksh
سلام

اینجا کسی نیست که باquerystring ها و فرمها در php کار کرده باشد؟ممنون

Iauksh
سلام
کشف کردم بالاخره
این برای فرمهاست$Tw=$HTTP_POST_VARS['Tw'];

این هم برای querystring$Tw=$HTTP_GET_VARS['Tw'];


ولی چرا نمی دونم که اگر فیلد خالی باشد پیغام خطا می دهد البته فقط برای CHCKBOX
:(

:idea:

Iauksh
میتوانید به جای


$Tw=$HTTP_POST_VARS['Tw'];

از


$Tw=$_POST['Tw'];

نیز استفاده کنید (که در مورد get هم صادق است)
درphpمیتوانید از توابع زیر برای چک کردن فرم استفاده کنید


isset():this function is for check available variable
empty():for test not empty fileds

در ضمن در php.netمیتوانید مرجع کامل php را به صورت chm دانلود کنید

Iauksh
سلام

باز هم متشکرم