مقاله : ماژول mysql

Iauksh
سلام
کسی هست که تا به حال از ماژول mysql استفاده کرده باشد؟
موقع استفاده از این ماژول این خط را متوجه نمی شود:$databasename = "webnergy";

$host = "infobsun2.infoboard.net";

$dbh = Msql->connect($host,$databasename);


متشکرم

Iauksh
سلام
کسی نیست به سوال من جواب بدهد؟
:oops: :cry:

Iauksh
یک فوروم حرفه ای MySQL :
http://forums.devshed.com/forumdisplay.php?s=38b4103de51d32327f4d887d7072996 7&forumid=4

Iauksh
خوب دوست عزیز، ما تا ندونیم مشکل چیه که نمیتونیم کمکتون کنیم.
شما خطایی رو که برنامه موقع اجرا نشان میده اینجا برای ما بنویس تا یه فکری براش بکنیم.

Iauksh
سلام
مشکل من هم این است که اصلا پیغام خطایی ظاهر نمی شود
فقط یک صفحه سفید نمایش داده می شود
اینکه چرا می گویم که از این خط خطا می گیرد برای این است که وقتی از یک دستور پرینت قبل از این خط استفاده می کنم عبارت مورد نظر را نمایش می دهد ولی اگر دستور پرینت را بعد از این خط بگذارم دیگر هیچ چیز نمایش داده نمی شود

Iauksh

Iauksh
سلام
یک ماژول بهتر پیدا کردم ولی آن هم جواب نمی دهد


use Net::MySQL;
my $mysql = Net::MySQL->new(
hostname => 'main.azmteam.com',
# hostname => 'mysql.example.jp',
database => 'Carpet',
user => 'root',
password => ''
);

# Insert Exp

$mysql->query(q{
INSERT INTO tcarpet (ID) VALUES ('5555') # first & last
});
print "Affected row: %d\n", $mysql->get_affected_rows_length;

# Select Exp

$mysql->query(q{SELECT * FROM tcarpet});
my $record_set = $mysql->create_record_iterator;
while (my $record = $record_set->each) {
printf "Host: %s\n",
$record->[0];
}
$mysql->close;

Iauksh
کسی اینجا نیست که یک کد که مستقیم به یک بانک mysql وصل می شود را به من بدهد؟متشکرم

Iauksh
PHP برای اتصال به MySQL نیاز به ماژول خاصی نداره. اینو ببین:

<?php
// open the connection
$conn = mysql_connect("localhost", "joeuser", "somepass");
// pick the database to use
mysql_select_db("testDB",$conn);
// create the SQL statement
$sql = "INSERT INTO testTable values ('', 'some value')";
// execute the SQL statement
$result = mysql_query($sql, $conn) or die(mysql_error());
// echo the result identifier
echo $result;
?>

Iauksh
سلام
ولی من با perl می خواهم این کار را انجام دهم

(خاموش)
ممنون

Iauksh

Iauksh
سلام

می شود بگویید که بخش perl در این سایت کجاست؟

(من نزدیکترین موضوع به perl یعنی php را انتخاب کردم)