مقاله : oracle For Linux

Iauksh
من در سیستم غامل linux نمیدانم که چگونه oracle enterprise manager consol را اجرا کنم

قابل ذکر است که از client windows به راحتی oracle linux را مدیرت میکنم

Iauksh
www.download.com
search for linux
شما یک برنامه پیدا خواهید کرد که اوراکل را بر روی لینوکس پیکر بندی میکند توضیح بیشتر را در توضیحات همان برنامه در سایت بخوانید :o