مقاله : تعداد رکورد های جدول و سرعت بازیابی

Iauksh

Iauksh
سلام دوست عزیز؛
خوب برای اینکه تعداد رکوردهای موجود در RecordSet رو بعد از ارسال Query بدست آورد توابعی در PHP وجود داره از جمله
mysql_num_rows($result)
این تابع تعداد رکوردهایی که دستور SELECT بر میگردونه رو حساب میکنه. در کنار اون تابع
mysql_num_fields(resuly_id) تعداد فیلدهای موجود در مجموعه نتایج رو برمیگردونه.
سرعت اجرای یه اسکریپت PHP هم با اندازه گیری زمان در ابتدای اسکریپت و انتهای اسکریپت و تفریق اونها از هم بدست می آید. که در این مورد هم معمولا از تابع microtime استفاده میشه.

<?php
function getmicrotime(){
list($usec, $sec) = explode(" ",microtime());
return ((float)$usec + (float)$sec);
}

$time_start = getmicrotime();

for ($i=0; $i < 1000; $i++){
//do nothing, 1000 times
}

$time_end = getmicrotime();
$time = $time_end - $time_start;

echo "Did nothing in $time seconds";
?>
موفق باشید.