مقاله : کپی database به کمک کد نویسی

Iauksh
فرض کنید database ی در یک شبکه محلی وجود دارد که اطلاعات آن هر روز تغییر کرده و در پایان وقت اداری می خواهیم فقط اطلاعات تغییر یافته را به Server که بر روی یک هاست هست را منتقل کنیم.
آیا SQL Server توانایی انجام این کار را دارد ؟ اگر بله ، آیا می توان این کار را به کمک کد نویسی انجام داد و یا باید بصورت دستی انجام شود ؟

با تشکر

Iauksh

Iauksh
این را ببین

http://www.barnamenevis.org/forum/viewtopic.php?t=1709

Iauksh