مقاله : کاربر نمی تواند رکوردی در sql server 2000 اضافه نماید

Iauksh
در یک برنامه Paper Less طراحی شده توسط VFP6 از SQL server 2000
استفاده شده است که ضمن کار گاهی اوقات کاربران نمی توانند رکورد جدید را insert نمایند
و نیاز است بطور دستی چند رکورد را در بانک اضافه کنم تا مشکل برطرف شود .
و همچنین گاهی اوقات ارتباط odbc با sql server قطع میشود که نیاز به log in مجدد دارد.
البته اضاه کنم که سیستم عامل استفاده شده win 2000 advance است که کاربران توسط
مجوز active directory وارد شبکه میشوند.

Iauksh
کاربران نمی توانند رکورد جدید را insert نمایند

چرا؟ یعنی runtime error می گیره؟ درباره مشکل بیشتر توضیح بدین.
ودود