مقاله : ورژن اسکیوئل

Iauksh
برای اینکه بفهمیم چه ورژنی از اسکیوئل سرور بر روی سیستمی نصب است به کجایش باید مراجعه کرد؟
استاندارد یا اینترپرایز بودن!

Iauksh
SELECT @@VERSION


اینو می تونی تو Query Analyzer یا با OSQL اجرا کنی.Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.194 (Intel X86) Aug 6 2000 00:57:48 Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation Personal Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 3)

مثلا رو سیستم من خروجی اش اینه