مقاله : رمز sa

Iauksh
رمز عبور پیش فرض برای sa چیست؟
فرق User Login و User DataBase چیست؟
کاربری که در User Login چه استفاده ای دارد وقتی که ما باید
برای وصل شدن به SQL SERVER باید Login کنیم ؟

Iauksh
مطابق قوانین سایت هر سوالی باید در بخش مربوطه پرسیده شود:
http://www.barnamenevis.org/forum/viewtopic.php?p=12029#12029
-------------

رمز برای کاربر پیش فرض sa چیزی نیست یعنی خالی!
SQL-Server دو نوع لاگین را می پذیرد. لاگین از نوع ویندوزی و از نوع خودش (یعنی کاربری در آن قبلا تعریف و تعیین مجوز شده باشد)

[/list]

Iauksh

Iauksh

Iauksh

Iauksh