مقاله : درخواست کوئری برای رابطه پدر فرزندی

Iauksh
با سلام
از همکاران گرامی درخواست دارم در خصوص نحوه ورود ویرایش وحذف ونمایش اطلاعات در یک جدول با ساختار پدر فرزندی حداقل با 5 سطح با نوشتن کورئری مرا راهنمائی کنند. :shock:

Iauksh
برای مثال، فرض کنید جدولی دارید با سه فیلد به نام های ID, Name, ParentID.که فیلد ParentID برای سطح صفر ( هیچ پدری ندارند ) مقدار null داشته باشد و برای بقیه رکوردها مقدار فیلد ID رکورد پدر را داشته باشد.با چنین ساختاری:


INSERT INTO TableName (ID, Name ParentID) Values ( @ID, @Name, @ParentID)

DELETE FROM FROM TableName WHERE ID = @ID

UPDATE TableName SET Name = @Name, ParentID = @ParentID WHERE ID = @ID


با این ساختار برای نمایش اطلاعات هم، هر مدل گزارشی که بخوایین می تونین انجام بدین.و محدودیت تعداد سطح نیز ندارید.

Iauksh