مقاله : design database The or online store

Iauksh
با سلام
من در حال طراحی یک بانک اطلاعات برای یک فروشگاه اینترنتی هستم
من در طراحی جدول محصولات مشکل دارم
به فرض برای کارت اینترنت من سه مشخصه ی ساعت سرعت و کمپانی را دارم نمی دانم آیا همه ی اینها را در یک فیلد قرار بدهم یا در فیلدهای مختلف و اینکه من وقتی می خواهم

Iauksh

Iauksh