مقاله : معرفی کتاب

Iauksh

Iauksh
این کتاب بد نیست
آموزش sql در 21 روز
نوشته رایان ک .استفنز
مترجم:کامران سیروسیان

Iauksh
سلام به دوست خوب وعزیزم
من حامد هستم.

برای یادگیری بهتر من به شما توسیه می کنم از کتابهای انگلیسی استفاده کنید:
ولی اگر کتاب فارسی را می خواهید من کتاب sql server را که برای انتشارات کانون نشر علوم می باشد به سما توسیه می کنم .

ولی اگر کتاب انگلیسی می خواهید می توانید از sql server developer guide استفاده کنید.

با تشکر
خداحافظ