مقاله : پیشنهاد زبان در مورد امور مالی

Iauksh
دوباره سلام

از شما خواسته بودم یک زبان در مورد طراحی سیستم امور مالی پیشنهاد کنید البته همراه با دلایل .
لطف کنید قسمت دوم سوال را ( دلایل) هم بنویسید.
با تشکر. اگر امکان دارد به آدرس زیر mail کنید:
shahin_320@yahoo.com

Iauksh