مقاله : آخرین ها در هر دسته

Iauksh
من به یک مشکل بد برخورد کردم ... از انجایی که دوباره باید همه چیزرو اینجا تایپ کنم و از انجایی که هر دوسایت برای من محترمند .. من سوالم را در ایران دولوپرز پرسیدم .. و با اجازه لینکش رو اینجا می گذارم ... اگر ممکن است لطف بفرمایید جواب دهید
http://www.irandevelopers.com/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=7&TopicID=845&PagePosition=1&ThreadPage=1

Iauksh
SELECT MyTab.* FROM MyTabl JOIN
(SELECT MAX(Radif) AS NewRadif FROM MyTab GROUP BY DastehNo) tmp
ON MyTab.Radif=tmp.NewRadif