مقاله : تاریخ شمسی در فرم های asp

Iauksh
سلام دوستان
من می خواهم در فرم ها و یا در کد های asp تاریخ شمسی داشته باشم چه باید بکنم؟

Iauksh
salam
baiad tarikh ha ro tabdil koni
inam codesh
<%@Language=VBScript%>
<META http-equiv=CONTENT-TYPE content="text/html; charset=utf-8">
<%
D = Array (20, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 21, 21)
P = Array (11, 12, 10, 12, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 10, 10)
W = Array ("یکشنبه", "دوشنبه", "سه شنبه", "چهارشنبه", "پنجشنبه", "جمعه", "شنبه")
Mon = Array ("فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند")
Dm = Day(Date)
Mm = Month(Date)
Ym = Year(Date)
U = 0
Rp = 0
If (Ym Mod 4) = 0 Then U = 1
If ((Ym Mod 100) = 0 AND (Ym Mod 400) <> 0) Then U = 0
Ys = Ym - 622
X = Ys - 22
X = X Mod 33
If ((X Mod 4) = 0 AND X <> 32) Then Rp = 1
I = Not(Rp-2) + NOT(U - 2) * 2
X = 0
If (I = 0 AND Mm = 3) Then X = 1
If I = 0 Then I = 3
Ms = (9 + Mm) Mod 13
If Ms < 10 Then Ms = Ms + 1
D1 = D(Mm - 1)
If (I = 1 AND Mm > 2) Then D1 = D1 - 1
If (I = 2 AND Mm < 3) then D1 = D1 - 1
P1 = P(Mm - 1)
If (I = 1 AND Mm > 2) Then P1 = P1 + 1
If (I = 2 AND Mm < 4) Then P1 = P1 + 1
If (Dm > 0 AND Dm <= D1) Then
Ds = P1 + Dm + X - 1
X = 1
Else
Ds = Dm - D1
Ms = Ms + 1
If Ms = 13 Then Ms = 1
X = 2
End If
If ((Mm = 3 AND X = 2) OR Mm > 3) Then Ys = Ys + 1
DateShamsi = W(WeekDay(Date) - 1) & "&" & Ds & "&" & Mon(Ms - 1) & "&" & Ys
%>
<%= DateShamsi %>

Iauksh
سلام آقا کمیل
دست درد نکنه امیدوارم به مشکل برنخورم

Iauksh
سلام
مطمئن باش من خودم امتحانش کردم

Iauksh

Iauksh
با سلام

اگه مي خوايد وقتي تاريخ را از ديتا بيس(كه به فرمت ميلادي است) خونده مي شه ، در فرم هاتون به فرمت شمسي تبديل بشه ، راه حل استفاده از persianCalender است كه يك كامپوننت مناسب براي حل مشكل تاريخ شمسي است .


به ترتيب زير عمل كنيد:
در ديتا بيس همواره تاريخ را از جنس datetime تعريف كنيد.
به عنوان مثال براي نمايش تاريخ از يك lable درون templateField كه در يك گريد ويو است استفاده كرده ايد .
چون قبلا اين بخش توضيح داده شده ، به دو لينك زير جهت ديدن ادامه پاسخ اين سوال مراجعه كنيد :

http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?p=644999#post644999
و

http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=132923