مقاله : فایروال به چه معناست، و آیا ActivxX موردWScript.Shell ممنوع؟

Iauksh
فایروال به چه معناست، و آیا ActivxX موردWScript.Shell ممنوع؟

فایروال به چه معنا می باشد، و آیا فایروال ویندوز جلوی استفاده از ActivX مورد WScript.Shell را می گیرد، و چرا
همچنین در VBS دستورات دسترسی به هارد دیسک حذف شده است، ولی چرا ActivX مورد Scripting.FileSystemObject جانشین ان شده است، که بسیار کارآمدتر و بسیار مخربتر می باشد، و ایا فایروال جلوی این اکتیو ایکس را نیز خواهد گرفت یا سبب نفوذ شخص به رایانه دیگری می شود. البته می خواستم بدانم استفاده از اشیای نظیر ورد یا اکسل و (یا فایلهای اجرائی VB)... که خود دستورات VB واقعی را بصورت کامل دارند، محدودیت VBS را از بین نمی برند؟
متشکرم

Iauksh
در مورد سئوال اولت: فایروال، به یک یا چند ماشین عمومی یا اختصاصی می گن که بتونه:
• تنها معبر اطلاعات از شبکه داخلی به بیرون و بالعکس باشه
• تمامی ترافیک عبوری رو بر اساس معیارهای داده شده تست کنه
• فقط به ترافیکی که بر اساس معیارهای داده شده، قابل قبوله، اجازه عبور بده
• اثرات رخنه ها و حملات رو کنترل و محدود کنه

اما در مورد سئوال بعدیت من ... حتما سایر دوستان جواب میدن