مقاله : سئوالاتی در مورد پابلیش پیج ها

Iauksh
سئوالاتی در مورد پابلیش پیج ها

این جانب تقریباً هیچ اطلاعی از سیستم اینترنت و شکل ادرس دهی و مسائل ان ندارم،

(البته نوشتن Html و شاخصهای انرا بصورت کامل می دانم و منطق آدرسها اینترنت را تا حدودی می دانم و یا انواع پروتکل ها و معنای انها- ولی اطلاعات اینترنتی بسیار پائینی دارم)

می خواستم از یکی از دوستان در مورد شکل آدرسها، منطق ایجاد و معنای ان، و چگونگی نوشتن Html که کاملاً مطمئن باشیم، در سایت درست عمل می کند، و اینکه عمل پابلیش در فرانت پیج یا پابلیشر خود ویندوز این کار را بدرستی انجام می دهد، توضیح دهید،(یک نمونه) و اینجانب در Geocitie سایت Yahoo سایت دارم، ولی با پابلیشر های فوق نتوانسته ام پیج ای را پابلیش کنم، به همین دلیل توضیحات جامع و کاملی در مورد نوع ادرس و پابلیش آن می خواستم.
متشکرم

Iauksh