مقاله : فونت فارسی

Iauksh
سلام دوستان
برای صفحات فارسی غیر از تاهما چه فونت دیگری می توان استفاده کرد که روی همه دستگاه های 2000 درست نمایش داده شود بدون آنکه نیاز به نصب فونت باشد؟
حا لا اگر بخواهیم ار فونت دیگری استفاده کنیم ، آیا می شود برنامه ای نوشت که تنها با یک کلیک کاربر ، فونت روی دستگاهش نصب شود؟ لطفا راهنمایی نمایید.
با تشکر پیشاپیش

Iauksh
1- از فونت اریال و تایمز نیو رومن و فونت کوریرنیو هم می توانید استفاده کنید.
2- خیر