مقاله : DataConversion

Iauksh
*در حالتی که دیتا تایپ ما Money می باشد برای اینسرت یا اعمال دیگر جمله زیر چه تغییری میکند؟SQLSERVER2000


Convert.ToInt32( TextBox10.Text.Trim ())

Iauksh
مطابق قوانین سایت:
http://www.barnamenevis.org/forum/viewtopic.php?p=12029#12029
هر سوالی باید در بخش مربوطه پرسیده شود.

------------------------------

ثانیا شما چرا از این نوع استفاده کرده اید ؟ از bigint استفاده کنید زیاد هم هست. و مانند سایر اعداد با آن رفتار می شود.

Iauksh
پیغامهایی که از بانک اسکیوئل به برنامه Asp.Netداده می شود را چگونه میتوانم به کاربر نمایش دهم؟
در مثالی کاربران نباید کد اشتراک تکراری را وارد بانک کند لذا در صورت تکراری بودن لازمست پیغام خطایی از بانک به برنامه فرستاده شود ؛حالا استورد پرویجر بهتر است یا تریگر و در ضمن رشته ای که به وبفرم فرستاده میشود چگونه باید دریافت شود(از طرف برنامه)؟
این دیگه حداقل ارتباطش با ASP.Netمشخصه :lol:
مرحمت! :roll:

Iauksh
طبق قوانین سایت هر تاپیک مختص به یک سوال است.
مرحمت کنید این را در یک تاپیک دیگر بپرسید تا پاسخ دهم.
بازهم تکرار می کنم که این به معنای توهین به هیچ احدی نیست. صرفا بالارفتن نظم هدف اصلی است.

Iauksh