مقاله : upload کردن تصاویر با object ......

Iauksh

Iauksh
چقدر خوب بود آدرس آنرا هم می دادید:
http://www.aspupload.com/ObjectReference.htm
این گونه کامپوننت ها را چون کاملا مجانی نیستند باید خریداری کرد و روی سرور قرار داد. عموما سرور های خارج از ایران نمی توانند از زیر بار مسائل کپی رایت شانه خالی کنند و گرنه رسما بسته خواهند شد.

شما برای آپلود فایل در ASP نیازی به هیچ کامپوننتی ندارید. برای مثال از کد زیر استفاده کنید:
http://www.datacertain.com/upload_files/download/upload_demo_unaltered.zip
ماخذ:
http://www.datacertain.com/upload_files/