مقاله : ASP.NET Mobile Controls

Iauksh
با سلام
می خواستم در مورد موبایل کنترل اطلاعاتی بگیرم کلا برنامه نویسی این موبایل کنترل در چه مبحثی است آیا با موبایل های ایران عملی هست.
از دوستان کسی اطلاعاتی داره ممنون می شوم راهنمایی ام کنه
با تشکر

Iauksh
درباره:
http://www.asp.net/mobile/intro.aspx?tabindex=6

ملزومات:
http://msdn.microsoft.com/vstudio/device/mobilecontrols/default.aspx

مقالات مربوطه در MSDN :
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/Default.asp?contentid=28001370

صفحه ی خانگی:
http://www.asp.net/default.aspx?tabIndex=6&tabId=44

چون موبایل ندارم بنابراین در مورد کاربرد این زمینه در ایران اطلاعات خاصی نمی توانم به شما بدهم!