مقاله : insert در بانک از روی وب

Iauksh
سلام
چرا روی وب در بانک insert نمی کنه ؟
پیغام میده که نمی تونه داخل بانک بریزه یعنی من اجازه insert ندارم
باید چه کار کنم

Iauksh