Recovery

نحوه پشتیبان گیری (backup) پیشرفته در sqlserver2000

یک سوال در مورد SELECT

Generate SQL Script

یافتن فیلدهای indentity

table هام گم شدند

مشکل تکرار فیلد

چرا هر وقت database attachمی کنم userکر قبلا با آن loginمیکردم در لیست loginنیست

مشکل در نصب MSDE

بازیابی بانک

import کردن و از بین رفتن کلیدها

SQL 2005 & .Net

استفاده از sqlکامپپوتر server در بقیه کامپپوترهای شبکه

خراب شدن header فایل دیتا

یک سوال در مورد SELECT

full-text

limitation in SQL_SERVER

Table Encryption in sql server

تهیه backup

نجوه استفاده از متغیرها در عبارت select .. from

مشکل انتخاب data type در جدول برای ذخیره عدد 192.20

دیکشنری داده ها

به دست آوردن داده های تکراری

یه مشکل مهم

برگرداندن مقدار به جای جدول

PHP & MySQ< ASP.Net & SQL Server

ذخیره کردن دیتا در asp.net

Backup گرفتن تعدادی از table ها در Sql server توسط Store Procedure

Drop کردن View با اسم فارسی

متن های طولانی فارسی در پایگاه

بکارگیری متغییر رشته ای برای باز نمودن کرزر

دستور SQL برای جمع

مشکل در دستور Select

پاس دادن آرایه در Sql Server

Update کردن یه دیتاست که دوتا Table داره که به هم Join شدن

trigger

تبدیل تاریخ

من یک سایت با sqlserver و net. نوشتم برای اپلود database باید چکار کنم

تشخیص تغییرات ایجاد شده بر روی نسخه ی Backup

در این query به من کمک کنید

محاسبه Fragmentation کلی

جدول مقایسه ایی امکانات و قیمت SQL2000 با بانکهای مشابه

بازیابی N رکورد از ردیف x تا Y جدول بدون در نظر گرفتن فیلد کلیدی

اشکال در فیلدهای فارسی در تبدیل تیبل

stored procedure یا ..

ارتباط SQL اکسس

مشکل جستجو در پایگاه فارسی با full text

ذخیره داده ها به صورت unicode در پایگاه

تشکر از همه دوستان...

سورت کردن و مشکل حروف ک و ی


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی