دو تا برنامه با هم نمی سازند لطفا یه فکری بکنید

نوع داده ای timestamp

nested INSERT EXEC statement

چرا زود زود خراب می شه

استفاده از چند Like در query

callback

مشکل Sql در سایت

پاک کردن رکوردی که با تیبل دیگر رابطه دارد

SQL-SERVER کنده شده

Replication

ترکیب دو فیلد از جدول

cpu

مشکل فارسی MSSQL in win 2k

باز هم عکس اما یه کم غیر تکراری

خروجی بانک SQL در لینوکس

راهنمایی دررابطه با sql injection

تنظیم مقدار TEMPDB

تعداد FileGroup درMSSQL

کلید فرعی

تبدیل داده های 1 بانک اطلاعاتی sql server به my sql

مهم : (سرعت) ایجاد گزارش دفترکل با یک Query

search

Fuzzy Backup

Transaction Log

مشکل در refresh کردن کلید های یک table

مقایسه بین Sql با سایر Db ها

تنظیم Ram برای SqlServer

مقادیر تکراری و حذف آنها

حذف فایل

نقش user

استفاده از fulltext

ساخت سرور دوم

آیا شما SQL را برای یه برنامه حسابداری حرفه ای توصیه میکنید

یه Function درست و حسابی برای تبدیل تاریخ

جستجوی سندهای ثبت نشده

نحوه ایندکس سازی و استفاده از جدول

دادن مقدار null به یک فیلد از نوع int در جدول

انتخاب کلید اصلی از نوع Identity

تعریف متغیر local از نوع ntext

تغییر دیتابیس بدون از کار انداختن برنامه !!

موارد مهمی که سایت مابادریافت داده به خطر می افتد

!!!Server Registration Problem, Very Critical

Log file

چگونگی مرتب کردن جدول (لطفاً سریع جواب دهید)

چند سئوال در مورد فایل دیتابیس

انتقال بانک به روی هاست به طور کامل

کپی کردن جداول Accessدر Sql server

نصب Database همراه با Setup

احرای یک sp داخل sp دیگر

مشکل شبکه در SQL SERVER 2000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی